پایه


پایه-بند-سه-حالته

پایه بند سه حالته

250,000 تومان

پایه تک شاخ چپ

پایه تک شاخ چپ

10,000 تومان

پایه تک شاخ راست

پایه تک شاخ راست

10,000 تومان

پایه چرخ خیاطی راسته دوز
پایه چین پشت پیچ دار
پایه چین دو تیکه

پایه چین دو تیکه

30,000 تومان

پایه چین سوزنی

پایه چین سوزنی

25,000 تومان

پایه خطکش دار 4 میل
پایه خطکش دار 6 میل
پایه دوخت راسته دوز با فاصله 3 میل
پایه دوخت راسته دوز با فاصله 8 میل
پایه مغزی تک شیار
پایه نیش

پایه نیش

20,000 تومان

;
امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت